Dyżur pogotowia 15:00 - 7:00

tel. (83) 352-61-06   605-251-955


chwilowki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejszym informuje się, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 

1)         Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000157104, Tel.: 83 3526101, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwany dalej Administratorem Danych.

2)         Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)         Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)       zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

b)       prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

c)       sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora;

d)       prowadzenie działań informacyjnych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

e)       dochodzenie roszczeń;

f)        archiwizacja;

g)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

h)       prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

i)         wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4)         Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie:

a)       udzielona zgoda;

b)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy;

c)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

5)         Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych lub umownych i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy lub konieczne w celu realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia/deklaracji/informacji/podania.

6)         Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia/deklaracji/informacji/podania lub zawarcia umowy.

7)         Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a)     przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas

b)    okres przez jaki są świadczone usługi;

c)     okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

d)    okres na jaki została udzielona zgoda.

8)         Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych oraz na żądanie podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

9)         Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)     powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,

d)    przenoszenia danych,

e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f)      cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 1.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013