Dyżur pogotowia 15:00 - 7:00

tel. (83) 352-61-06   605-251-955


chwilowki

Od 25 maja 2018 roku nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

ZAOPATRZENIE W WODĘ - Wszyscy odbiorcy usług

1. Cena za dostarczoną wodę 3,15 + 0,25 VAT / m3
2. Stawka opłaty abonamentowej 5,30 + 0,42 VAT  / miesiąc na odbiorcę
3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 130,00 + 10,40 VAT / przyłącze
   

 

 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

1. Cena za odprowadzanie ścieków - gospodarstwa domowe 4,32 + 0,34 VAT / m3
2. Cena za odprowadzanie ścieków - przemysł i pozostali odbiorcy usług 7,20 + 0,58 VAT / m3
3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 200,00 + 16,00 VAT / przyłącze
   

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 25 maja 2018 roku.

 

 

L.p. Rodzaj wpłaty Wysokość prowizji 
1. Wpłaty (rachunki) do kwoty 2 000,00 zł (prąd, gaz, telefon itp.)  1,40 zł/rachunek
2. Wpłaty w kwocie powyżej kwoty 2 000,00 zł (prąd, gaz, telefon itp.) 0,4% wartości wpłaty/rachunek
3. Wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego do kwoty 2 000,00 zł  2,00 zł/szt. 
4. Wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie powyżej 2 000,00 zł.  0,5 % wartości wpłaty

 

 

Stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) powyższe wartości zostaną przeliczone według nowej stawki.

Ceny wody i ścieków w Polsce

 

 

 

 

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013