Dyżur pogotowia 15:00 - 7:00

tel. (83) 352-61-06   605-251-955


chwilowki

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

- okres obowiązywania cen za  usługi:    od 25 maja 2018 roku do 24 maja 2019 roku

1. Cena za dostarczoną wodę - Grupa 1 - indywidualne gospodarstwo domowe 3,21 + 0,26 VAT / m3
2. Cena za dostarczoną wodę - Grupa 2 - podmioty prowadzące działalność gospodarczą 3,22 + 0,26 VAT / m3
3. Stawka opłaty abonamentowej 5,30 + 0,42 VAT  / miesiąc na odbiorcę
   

 

 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

1. Cena za odprowadzanie ścieków - Grupa 1 - gospodarstwa domowe 4,38 + 0,35 VAT / m3
2. Cena za odprowadzanie ścieków - Grupa 2 - podmioty prowadzące działalność gospodarczą 7,07 + 0,57 VAT / m3
 3. Stawka opłaty abonamentowej 0,00 + 0,00 VAT  / miesiąc na odbiorcę
   

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 25 maja 2018 roku.

 

 

L.p. Rodzaj wpłaty Wysokość prowizji 
1. Wpłaty (rachunki) do kwoty 2 000,00 zł (prąd, gaz, telefon itp.)  1,40 zł/rachunek
2. Wpłaty w kwocie powyżej kwoty 2 000,00 zł (prąd, gaz, telefon itp.) 0,4% wartości wpłaty/rachunek
3. Wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego do kwoty 2 000,00 zł  2,00 zł/szt. 
4. Wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie powyżej 2 000,00 zł.  0,5 % wartości wpłaty

 

 

Stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) powyższe wartości zostaną przeliczone według nowej stawki.

Ceny wody i ścieków w Polsce

 

 

 

 

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013