Dyżur pogotowia 15:00 - 7:00

tel. (83) 352-61-06   605-251-955


chwilowki

Aktualności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim rozpoczęło prace związane z modernizacją  ciągu ulic: Sitkowskiego, Błogosławionych Męczenników Podlaskich i Podlaskiej. W związku z tym mieszkańcy Radzynia Podlaskiego oraz osoby korzystające z tych ulic napotkają utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji. Prace na tych ulicach zakończą się z końcem listopada 2018 roku.

 

W dniu 26 lipca 2018 roku wypada liturgiczne wspomnienie świętej Anny.

Porządek modlitw na radzyńskich cmentarzach:

- cmentarz parafialny (ul. Sitkowskiego):

  • godz. 9:00 Msza św.

  • godz. 12:00 Suma

  • godz. 18:00 Msza św.

- cmentarz komunalny (ul. Lubelska 57):

  • 10:30 Msza św.

  • 16:00 Msza św.

Pamiętajmy, że sprawcy stosują różne metody, aby wyłudzić od nas pieniądze. Aby dostać się do mieszkania wymyślają różne sytuacje. Podają się za pracowników gazowni, wodociągów itp. Pod byle pretekstem chcą wejść do mieszkania i wykorzystując nadarzającą się okazję dokonując kradzieży. Często na swoje ofiary wybierają osoby starsze i mieszkające samotnie. Zamykajmy drzwi wejściowe do mieszkania nawet w ciągu dnia. W przedpokoju nie pozostawiajmy torebek, portfeli i innych cennych przedmiotów.

Uważajmy na fałszywych pracowników administracji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejszym informuje się, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 

1)         Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000157104, Tel.: 83 3526101, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwany dalej Administratorem Danych.

2)         Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)         Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)       zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

b)       prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

c)       sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora;

d)       prowadzenie działań informacyjnych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

e)       dochodzenie roszczeń;

f)        archiwizacja;

g)       udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

h)       prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

i)         wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4)         Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie:

a)       udzielona zgoda;

b)       konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy;

c)       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d)       konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

5)         Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych lub umownych i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy lub konieczne w celu realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia/deklaracji/informacji/podania.

6)         Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia/deklaracji/informacji/podania lub zawarcia umowy.

7)         Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a)     przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas

b)    okres przez jaki są świadczone usługi;

c)     okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

d)    okres na jaki została udzielona zgoda.

8)         Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych oraz na żądanie podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

9)         Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)     powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,

d)    przenoszenia danych,

e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f)      cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 1.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013