Dyżur pogotowia 15:00 - 7:00

tel. (83) 352-61-06   605-251-955


chwilowki

Aktualności

Pamiętaj o zabezpieczeniu przyłączy! W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym PUK Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu. Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zamarznięcia przyłącza wodociągowego. Należy: - uzupełnić powybijane szyby w pomieszczeniach, w których znajduje się wodomierz główny; - uszczelnić okna oraz drzwi tych pomieszczeń; - ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej; - ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz; Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji. Pogotowie Wod-Kan tel. 605 251 955

W dniach 14-15 października 2017 roku  pracownicy PUK          Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim wraz z rodzinami wzięli udział w 27 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Jasna Góra 2017.

Linki do innych relacji:

Dziennik Zachodni o Pielgrzymce.

www.jasnagora.com

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim za rok obrotowy 2017.

Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu za 2017 rok

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013