Dyżur pogotowia wod-kan 15:00 - 7:00 tel. (83) 352-61-06   605-251-955

 


chwilowki

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

- okres obowiązywania cen za usługi: od 25 maja 2021 roku do 24 maja 2022 roku

 

Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązująca od 25 maja 2021 roku do 24 maja 2024 roku.

Stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) powyższe wartości zostaną przeliczone według nowej stawki.

 

 

1. Cena za dostarczoną wodę - Grupa 1 - indywidualne gospodarstwo domowe 3,86 + 0,31 VAT / m3
2. Stawka opłaty abonamentowej 5,59 + 0,45 VAT / miesiąc na odbiorcę
   

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

1. Cena za odprowadzanie ścieków - Grupa 1 - gospodarstwa domowe 4,65 + 0,37 VAT / m3
2. Cena za odprowadzanie ścieków - Grupa 2 - podmioty prowadzące działalność gospodarczą 7,21 + 0,58 VAT / m3
3. Stawka opłaty abonamentowej 0,00 + 0,00 VAT / miesiąc na odbiorcę

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013