Telefony interwencyjne

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązująca od 10 lipca 2024 roku do 9 lipca 2025 roku.

Stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) powyższe wartości zostaną przeliczone według nowej stawki.

 

- okres obowiązywania cen za usługi: od 10 lipca 2024 roku do 9 lipca 2025 roku

 

1. Cena za dostarczoną wodę - Grupa 1 - indywidualne gospodarstwo domowe 4,89 + 0,39 VAT / m3
2. Cena za dostarczoną wodę - grupa III- podmioty prowadzące działalność gospodarczą 4,94 + 0,40 VAT / m3
3. Stawka opłaty abonamentowej 8,18 + 0,66 VAT / miesiąc na odbiorcę
4. Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie w oparciu o przeciętne normy (ryczałt)  6,04 + 0,49 VAT / miesiąc na odbiorcę

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

1. Cena za odprowadzanie ścieków - Grupa 1 - gospodarstwa domowe 5,24 + 0,42 VAT / m3
2. Cena za odprowadzanie ścieków - Grupa 2 - podmioty prowadzące działalność gospodarczą 7,54 + 0,61 VAT / m3
3. Stawka opłaty abonamentowej 0,00 + 0,00 VAT / miesiąc na odbiorcę

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013