Dyżur pogotowia wod-kan 15:00 - 7:00 tel. (83) 352-61-06   605-251-955

 


chwilowki

Deklaracja dostępności serwisu pukradzyn.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pukradzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pukradzyn.pl

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.01.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013