Telefony interwencyjne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu kilku gmin powiatu radzyńskiego i nie tylko. Obsługujemy gm. miejską Radzyń Podlaski, gm. wiejską Radzyń Podlaski, gm. Borki, gm. Kock, gm. Kąkolewnica i gm. Czemierniki. Jesteśmy gotowi oferować nowym odbiorcom zdobyte dzięki temu doświadczenie i profesjonalizm. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z nami.

Aplikacja MOJE ODPADY

Jak segregować odpady?

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski

Miasto Radzyń Podlaski - sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Cennik odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Radzyń Podlaski znajduje się w "Aktualnych cennikach".

 

Umowa na odbiór odpadów - Spółka Cywilna

Umowa na odbiór odpadów - Spółka Prawa handlowego

Umowa na odbiór odpadów - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Umowa na odbiór odpadów - Instytucje

 

Harmonogramy wywozu odpadów

 

 

Prowadzimy również sprzedaż koszy na śmieci

 

PSZOK

 

Pozostałe odpady zbierane selektywnie Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego mogą bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(w skrócie PSZOK) prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

PSZOK znajduje się na terenie nowej bazy magazynowo-transportowej Spółki, położonej w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków przy ul. Kockiej 25.

 Informacja ws. odpadów BIO i budowlanych

 

Godziny otwarcia PSZOK (tylko dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego):

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 16:00

 

 świetlówki, żarówki, lampy


przeterminowane leki


środki ochrony roślin


zużyte opony


opakowania po nawozach


odpady budowlane i rozbiórkowe


popiół


meble i odpady wielkogabarytowe


aluminium


baterie i akumulatory


sprzęt elektryczny i elektroniczny


chemikalia
 
 
 

  

Lokalizacja PSZOK

 

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013